پروژه انجام شده در قلهگ تهران توسط تیم سرماسازان. برخی از تصاویر و ویدئو پروژه را مشاهده میکنید.

بازگشت به لیست