در حال نمایش 12 نتیجه

تصفیه هوا بویمن BAUMEN

قیمت اصلی تومان9,880,000 بود.قیمت فعلی تومان8,870,000 است.

داکت اسپلیت 18 هزار اینورتر بویمن baumen duvt 18 bid

قیمت اصلی تومان47,960,000 بود.قیمت فعلی تومان44,600,000 است.

داکت اسپلیت 24 هزار بویمن اینورترbaumen duct24 bid inverter

قیمت اصلی تومان55,045,000 بود.قیمت فعلی تومان51,900,000 است.

داکت اسپلیت 24معمولی بویمنbaumen duct 24 btd

قیمت اصلی تومان45,017,000 بود.قیمت فعلی تومان39,160,000 است.

داکت اسپلیت 30 هزار معمولی بویمن baumen duct 30 btd

قیمت اصلی تومان58,710,000 بود.قیمت فعلی تومان51,039,500 است.

داکت اسپلیت 36 هزار معمولی بویمن BAUMEN DUCT 36 BTD

قیمت اصلی تومان64,300,000 بود.قیمت فعلی تومان55,500,000 است.

داکت اسپلیت 48 هزار اینورتر بویمنBAUMEN DUCT 48 BID

قیمت اصلی تومان104,640,000 بود.قیمت فعلی تومان101,500,000 است.

داکت اسپلیت 48 هزار معمولی بویمن BAUMEN DUCT 48 BTD

قیمت اصلی تومان85,400,000 بود.قیمت فعلی تومان74,300,000 است.

داکت اسپلیت 60 هزار اینورتر بویمن baumen duct 60 bid

قیمت اصلی تومان114,668,000 بود.قیمت فعلی تومان111,227,960 است.

داکت اسپلیت 60 هزار معمولی بویمن BAUMEN DUCT 60 BTD

قیمت اصلی تومان95,400,000 بود.قیمت فعلی تومان82,425,800 است.

داکت اسپلیت اینورتر بویمن 30 هزار اینورترمدل BID-30H

قیمت اصلی تومان68,800,000 بود.قیمت فعلی تومان63,900,000 است.

داکت اسپلیت36 اینورتر بویمنbaumen duct 36 bid

قیمت اصلی تومان75,200,000 بود.قیمت فعلی تومان70,000,000 است.